„აღზარდე ყმაწვილი თავისი გზის დასაწყისში, და კიდევაც რომ მოხუცდეს, არ გადაუხვევს მისგან.“ (იგავნი სოლომონისა 22:6)

      ახალგაზრდები ოდითგანვე იყვნენ მამოძრავებელი ძალა ეკლესიისთვის. მათი აქტივობებითა და ღონისძიებებით, როგორც ეკლესიის შიგნით, ასვე გარეთ, არა ერთი გაღვევა, ცვლილება მომხდარა. სწორედ ამიტომ 2001 წელს „სიცოცხლის სიტყვის“ ეკლესიაში დაიწყო ახალგაზრდული მსახურება.
      
შეიძლება დაიბადოს კითხვა, თუ რატომ არის გამოყოფილი სხვა მსახურებებისგან  ზემოთხსენებული, თუმცა არსებობს პასუხი: ღმერთი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ახალგაზრდებს, ამიტომაც საჭირო არის გარდა საერთო კრებისა  სხვა მსახურებაც, რისი შემადგენელი ნაწილიც მხოლოდ ახალი თაობა იქნება.

      ფორმატი ახალგაზრდული მსახურების ძირითადად მსგავსია ყოველკვირეული მსახურებისა, თუმცა მცირეოდენი განსხვავებით, რაც საუბარს ახალგაზრდებისათვის აქტუალურ თემებზე, დისკუსიებსა და სხვა მრავალ საკითხს მოიცავს. მიზანი  შემდეგია: აქ მოსული ხალხი სწავლობს სხვებთან ურთიერთობას, მსახურებას, რეალიზებას ახდენს თავისი ნიჭებისას  და, რაც ყველაზე მთავარია, პოულობს საკუთარ მოწოდებას უფალში.
   
   მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება მოცემული მსახურება. უკეთესად გაცნობისა და დაახლოების საშუალება ერთად გატარებული დროა, რაც მოიცავს ლაშქრობებს, პიკნიკს ბუნებაში, სპორტულ თამაშებს, ექსკურსიებს სხვადასხვა ქალაქში, მონაწილეობას აქციებსა და ღონისძიებებში,  თეატრალურ დადგმებს, მუსიკალური ჯგუფის ნაწილად ყოფნასა და სხვ.

        ცოცხალი ღმერთის მსახურება არ არის მოსაწყენი! მეტიც, სწორედ ეს არის გზა თითოეული პიროვნებისათვის, რომ იოცნებონ და შემდეგ, ღმერთის დახმარებით მოიყვანონ თავიანთი გეგმები სისრულეში.
      
  ამრიგად, დიდი სიხარულით გეპატიჟებით ახალგაზრდულ მსახურებაში, რომლის მწყემსები სლავა და დიანა მაილიანები არიან.

Facebook Comments

შემოგვიერთდით: